Stichting Theatergroep Pommodoro is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (nr 41189121) en formeel gevestigd in Nijkerk.

Retour beleid

* Kaartjes kunnen tot 24u voor de  voorstelling kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt 50% in rekening gebracht.

*  Indien je zonder geldige reden niet op komt dagen, vervalt het kaartje en worden geen kosten vergoed.

* Bij  het donateurschap geldt 14 dagen bedenktijd. Daarna bent u voor 1 seizoen donateur.